"woman tears" — Słownik kolokacji angielskich

woman tears kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): łzy dla kobiet
  1. woman rzeczownik + tear czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In seconds, the two women were wrestling on the floor and tearing at each other's hair.

    Podobne kolokacje: