"woman steps" — Słownik kolokacji angielskich

woman steps kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kroki dla kobiet
  1. woman rzeczownik + step czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    The small woman stepped to the center of the room.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo