"woman sinks" — Słownik kolokacji angielskich

woman sinks kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta zatapia
  1. woman rzeczownik + sink czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    With these words, the woman slowly sank into the pond, disappearing from sight in a few moments.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo