"woman seen" — Słownik kolokacji angielskich

woman seen kolokacja
Popularniejsza odmiana: see a woman
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta zobaczony
  1. see czasownik + woman rzeczownik
    Silna kolokacja

    At the same time, several other women are seen to be present in the room.

    Podobne kolokacje: