"woman returns" — Słownik kolokacji angielskich

woman returns kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powroty dla kobiet
  1. woman rzeczownik + return czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    The young woman goes to answer the door and does not return.

    Podobne kolokacje: