"woman quits" — Słownik kolokacji angielskich

woman quits kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta rezygnuje
  1. woman rzeczownik + quit czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Many well-educated women quit and become housewives whether they want to or not.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo