"woman pulls" — Słownik kolokacji angielskich

woman pulls kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta ciągnie
  1. woman rzeczownik + pull czasownik
    Silna kolokacja

    The old woman pulled her the rest of the way.

    Podobne kolokacje: