"woman portrayed" — Słownik kolokacji angielskich

woman portrayed kolokacja
Popularniejsza odmiana: portray a woman
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta przedstawiła
  1. portray czasownik + woman rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Isn't that how some men tried to portray women only a generation ago?

    Podobne kolokacje: