BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"portray a woman" — Słownik kolokacji angielskich

portray a woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zagraj kobietę
  1. portray czasownik + woman rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Isn't that how some men tried to portray women only a generation ago?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo