"woman marries" — Słownik kolokacji angielskich

woman marries kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta wychodzi za mąż
  1. woman rzeczownik + marry czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    After he died, the woman married again with the same result.

    Podobne kolokacje: