"woman lounges" — Słownik kolokacji angielskich

woman lounges kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poczekalnie dla kobiet
  1. woman rzeczownik + lounge czasownik
    Luźna kolokacja

    For now, the two women were lounging on the beach.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo