"woman leaning" — Słownik kolokacji angielskich

woman leaning kolokacja
Popularniejsza odmiana: woman leans
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skłonność dla kobiet
  1. woman rzeczownik + lean czasownik
    Luźna kolokacja

    A woman behind leaned over and asked if she would mind not talking.

    Podobne kolokacje: