"woman leans" — Słownik kolokacji angielskich

woman leans kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nachylenia dla kobiet
  1. woman rzeczownik + lean czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    A woman behind leaned over and asked if she would mind not talking.

    Podobne kolokacje: