"woman known" — Słownik kolokacji angielskich

woman known kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta znany
  1. know czasownik + woman rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I know a young woman who met a guy at a party.

    Podobne kolokacje: