"woman is attacked" — Słownik kolokacji angielskich

woman is attacked kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta jest zaatakowana
  1. attack czasownik + woman rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    A third, a high school student, told his mother that he was actually trying to help a women being attacked.

    Podobne kolokacje: