"woman hanging" — Słownik kolokacji angielskich

woman hanging kolokacja
Popularniejsza odmiana: woman hangs
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zawieszanie dla kobiet
  1. woman rzeczownik + hang czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She had never seen a woman hanging on his arm.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo