"woman emerges" — Słownik kolokacji angielskich

woman emerges kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta pojawia się
  1. woman rzeczownik + emerge czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    Two other, younger, women and a man emerged from the house in their wake.

    Podobne kolokacje: