"woman caresses" — Słownik kolokacji angielskich

woman caresses kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pieszczoty dla kobiet
  1. woman rzeczownik + caress czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The woman took the limp, empty member between her lips, and patiently caressed the softness with her tongue.

    Podobne kolokacje: