"woman called" — Słownik kolokacji angielskich

woman called kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta zadzwoniła
  1. call czasownik + woman rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    No, the woman called at the door not long ago.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo