"without word" — Słownik kolokacji angielskich

without word kolokacja
Popularniejsza odmiana: without a word
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bez słowa
  1. without przyimek + word rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Without another word, the two men got up and left.

    Podobne kolokacje:

podobne do "without word" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "without word" po angielsku — Słownik polsko-angielski

inne
przysłówek