"without a word" — Słownik kolokacji angielskich

without a word kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bez słowa
  1. without przyimek + word rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Without another word, the two men got up and left.

    Podobne kolokacje:

podobne do "without a word" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "without a word" po angielsku — Słownik polsko-angielski

inne
przysłówek