"within times" — Słownik kolokacji angielskich

within times kolokacja
Popularniejsza odmiana: within a time
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w ciągu czasów
  1. within przyimek + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The job must be done within six days' time or too much business is lost.

    Podobne kolokacje: