"within time" — Słownik kolokacji angielskich

within time kolokacja
Popularniejsza odmiana: within a time
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w ciągu czasu
  1. within przyimek + time rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The job must be done within six days' time or too much business is lost.

    Podobne kolokacje: