"within several seasons" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w ciągu kilku pór roku
  1. within przyimek + season rzeczownik
    Silna kolokacja

    He opened Isaac, a cheaper line, in 1996 and closed it within three seasons.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo