"per season" — Słownik kolokacji angielskich

per season kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): na porę roku
  1. per przyimek + season rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The number of games per season was also increased from 24 to 30.

    Podobne kolokacje: