"following the season" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): następując po porze roku
  1. following przyimek + season rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He was let go by the team following the 2002 season.

    Podobne kolokacje: