"with some exceptions" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: with the exception
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z pewnymi wyjątkami
  1. with przyimek + exception rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The game has been played every year since 1971 with the exception of 1978, 1992, 1995, and 2000.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo