"with delay" — Słownik kolokacji angielskich

with delay kolokacja
Popularniejsza odmiana: with delays
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z opóźnieniem
  1. with przyimek + delay rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    People generally found out what they needed to know, but with a delay of several weeks.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo