"with delays" — Słownik kolokacji angielskich

with delays kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z opóźnieniami
  1. with przyimek + delay rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    People generally found out what they needed to know, but with a delay of several weeks.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo