"of delays" — Słownik kolokacji angielskich

of delays kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z opóźnień
  1. of przyimek + delay rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    And even the cost of delay was high, after too long.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo