ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"wipe the blood" — Słownik kolokacji angielskich

wipe the blood kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zetrzyj krew
  1. wipe czasownik + blood rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He wiped blood away from the side of my head.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo