"wide beach" — Słownik kolokacji angielskich

wide beach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szeroka plaża
  1. wide przymiotnik + beach rzeczownik
    Silna kolokacja

    During the middle of the third night we suddenly broke out onto a wide, sandy beach.

powered by  eTutor logo