"wide acceptance" — Słownik kolokacji angielskich

wide acceptance kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szeroko zakrojona akceptacja
  1. wide przymiotnik + acceptance rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    These drugs have achieved wide acceptance in the management of patients with cancer pain.