"white skin" — Słownik kolokacji angielskich

white skin kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): biała skóra
  1. white przymiotnik + skin rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    What especially struck her about him were his blue eyes and white skin.

    Podobne kolokacje: