"dark skin" — Słownik kolokacji angielskich

dark skin kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciemna skóra
  1. dark przymiotnik + skin rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They had a special word for a man with dark skin.

    Podobne kolokacje:

podobne do "dark skin" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "dark skin" po angielsku

przymiotnik