"whimsical approach" — Słownik kolokacji angielskich

whimsical approach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kapryśne podejście
  1. whimsical przymiotnik + approach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Julie Shapiro, a medical student from Chicago, had adopted a whimsical approach to the confusion caused by the possibility of a strike.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo