TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"what can't be cured, must be endured" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "what can't be cured, must be endured" po angielsku

podobne do "what can't be cured, must be endured" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "what can't be cured, must be endured" po polsku

czasownik
jest (forma czasownika "be") = is
(forma czasownika "be") = are
będąc (forma imiesłowu czasu teraźniejszego czasownika "be", używane, by pokazać powód czegoś) = being
przyimek
rzeczownik
najważniejszy cel (skrót od wyrażenia "be-all and end-all") = end-all
przymiotnik
be = icky