"wear the brand" — Słownik kolokacji angielskich

wear the brand kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znieś markę
  1. wear czasownik + brand rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It was true that I wore the brand of a man.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo