"brand" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

brand rzeczownik

rzeczownik + brand
Kolokacji: 119
cigarette brand • brand of this medication • beer brand • Russell Brand • fashion brand • clothing brand • name brand • ...
brand + rzeczownik
Kolokacji: 42
brand name • brand manager • brand identity • brand loyalty • brand ambassador • brand image • brand awareness • brand recognition • ...
brand + czasownik
Kolokacji: 36
brand includes • Brand says • brand contains • brand makes • brand uses • ...
czasownik + brand
Kolokacji: 48
brand is used • store one's brand • promote one's brand • create a brand • brand is owned • build a brand • brand is sold • ...
przymiotnik + brand
Kolokacji: 132
different brand • particular brand • popular brand • major brand • global brand • new brand • American brand • international brand • ...
przyimek + brand
Kolokacji: 19
of brands • with brands • from brands • for brands • on brands • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.