"way prescribed" — Słownik kolokacji angielskich

way prescribed kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): droga przepisała
  1. prescribe czasownik + way rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    If employees of national defense, police, and other military or military-related organizations are present, they must respect the anthem in a way prescribed by their statutes.

    Podobne kolokacje: