NOWY BUSINESS ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieli!Sprawdź

"way diminished" — Słownik kolokacji angielskich

way diminished kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): droga zmniejszyła
  1. diminish czasownik + way rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "We are not convinced this threat is over or that is in any way diminished by what we have seen," the ambassador told a news conference at the embassy.

    Podobne kolokacje: