"way determines" — Słownik kolokacji angielskich

way determines kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): droga ustala
  1. way rzeczownik + determine czasownik
    Luźna kolokacja

    The way a society faces up to unemployment now may largely determine its social and economic health in the future.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo