"way described" — Słownik kolokacji angielskich

way described kolokacja
Popularniejsza odmiana: describe the way
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): droga opisała
  1. describe czasownik + way rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He stopped there and described the way they were to go.

    Podobne kolokacje: