"way decides" — Słownik kolokacji angielskich

way decides kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): droga przesądza
  1. way rzeczownik + decide czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Either way, the show decided to simplify and just go with three judges.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo