"way copes" — Słownik kolokacji angielskich

way copes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): droga radzi sobie
  1. way rzeczownik + cope czasownik
    Luźna kolokacja

    In addition, it shows how the family members find ways to cope with these differences.

    Podobne kolokacje: