"way celebrates" — Słownik kolokacji angielskich

way celebrates kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): droga świętuje
  1. way rzeczownik + celebrate czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    What a nice way to celebrate sudden fame and wealth.

    Podobne kolokacje: