"water divide" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "water divide" po angielsku

rzeczownik
  1. dział wód, wododział, dział wodny
    It's a watershed culvert that drains into three rigs below. (To jest przepust działu wodnego , który wycieka do trzech ciężarówek poniżej.)

"water divide" — Słownik kolokacji angielskich

water divide kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podział na wodę
  1. water rzeczownik + divide rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It is divided by a low water divide running north and south.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo