"drainage divide" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "drainage divide" po angielsku

drainage divide
water divide
watershed *
divide *

rzeczownik
  1. dział wód, wododział, dział wodny
    It's a watershed culvert that drains into three rigs below. (To jest przepust działu wodnego , który wycieka do trzech ciężarówek poniżej.)

"drainage divide" — Słownik kolokacji angielskich

drainage divide kolokacja
  1. drainage rzeczownik + divide rzeczownik = dział wód, wododział, dział wodny
    Luźna kolokacja

    The top of the escarpment forms a drainage divide between the interior and the coastal plains.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo