BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"warn section" — Słownik kolokacji angielskich

warn section kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ostrzeż dział
  1. warn czasownik + section rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    How to use Lorcet 10/650 Oral See also Warning section.

powered by  eTutor logo