BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"warn passengers" — Słownik kolokacji angielskich

warn passengers kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ostrzeż pasażerów
  1. warn czasownik + passenger rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    And airlines are warning passengers that such disruption can be costly.

powered by  eTutor logo